فیلم: نکات ایمنی در هنگام وقوع زلزله

کشور ایران از جمله کشورهایی است که گُسَل‌های فراوان در جای‌جایِ آن وجود دارد؛ از همین رو، خاطره‌ی وقوع زلزله‌های مهیب و پرتلفات، برای همیشه در حافظه‌ی تاریخی مردم ایران باقیست: از زلزله‌‌ی وحشتاک مَنجیل و رودبار گرفته تا زلزله‌ِی تلخِ بَم؛ اخیراً هم زلزله‌های متعدد، بلای جان بسیاری از هموطنان عزیزمان در استان کرمانشاه شده و حتی استان تهران نیز از گز...